Kunst & Cultuur

Het abdijmuseum is zeker het meest beroemde museum van het 3 museums in Echternach, waar de facsimile's van de mooiste manuscripten worden getoond, die werden gemaakt door de Benedictijner monniken. Direct daarnaast, in de basiliek, kan men in het Documentatie Centrum veel leren over de wereldberoemde Springprocessie van Echternach, dat sinds 2010 deel uitmaakt van het immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO.

springprozession

Sint Willibrord en de Springprocessie

De geboorteoorkonde van de stad Echternach stamt volgens historici uit het jaar 698.
In dat jaar komt een Iers-Schotse monnik, Willibrord genaamd, intussen aartsbisschop van Utrecht, in onze omgeving en ontvangt als geschenk van Irmina, een abdis uit Trier, een landgoed aan de oever van de Sûre
Dit veroorlooft Willibrord een kleine kerk te bouwen en later een abdij, die in de loop der eeuwen een belangrijk geestelijk en cultureel centrum zou worden. Na de dood van Willibrord in 739 en de bijzetting in de crypte kwamen de pelgrims in grote getale naar het graf van de gestorvene om te smeken om genezing van verschillende ziekten. Deze verering vond onder andere plaats in de vorm van een processie, genaamd "de springende heiligen". Het eerste document dat met zekerheid daarover bericht gaat terug tot de 15de eeuw.
Deze wereldwijd eenmalig voorkomende religieuze gebeurtenis, springprocessie genaamd, wordt ook

vandaag nog jaarlijks op pinksterdinsdag gehouden.
Duizenden springers opgesteld in rijen van vijf, opgedeeld in ongeveer 50 groepen, "dansen" door de stad naar het graf van de Heilige bij de klanken en de ritmes van een oude polkamelodie gespeeld door net zoveel muziekgroepen.
Meer informatie: www.willibrord.lu

Kunst en Cultuur